Dấu hiệu thỏ mang thai, làm thế nào để chăm sóc cho thỏ khi nó đang có chửa?

Hai tình huống phổ biến có thể dẫn đến việc làm cho một con thỏ mang thai là: nếu gần đây bạn nhận nuôi một chú thỏ cưng mới mà trước đó, trong môi trường nơi nó được nuôi có một con thỏ đực. Và trường hợp thứ hai là nếu bạn có nuôi đồng […]