Top 7 loài gặm nhấm nhỏ được nhiều người nuôi làm thú cưng nhất

2. Chuột Chinchilla